alkol ve sorunları Ana Sayfa | İletişim  
      Bu site Doç. Dr. Kültegin Ögel tarafından hazırlanmıştır  
 
 
Eş-Bağımlılık nedir? (co-addiction)

Bağımlılar genellikle sorumluluklarını başkalarına devretme eğilimindedirler. Bağımlı tarafından sürekli olarak “eşler, anne-babalar veya çocuklar daha iyi olsalardı” alkol kullanımının olmayacağı vurgulanır.

Eş-bağımlı ise bağımlılık sürecinin doğasını yadsıma eğiliminde olduğu için, bağımlı tarafından bildirilen bu mazeretleri kabul eder.

Bağımlının bu sorunu daha fazla çevreye yansıtması ile birlikte, bağımlıya karşı kendilerini daha fazla sorumlu hissederler ve bu suçluluk duygusu bağımlılık davranışının sürmesine hizmet etmeye başlar. Böylece aile daha fazla suçluluk duymaya başlar, bunun sonucunda bağımlılık davranışı pekişir.

Eş bağımlı, anne-baba, eş veya çocuklardan biri olabilir.

Bağımlıların eşleri ve anne-babaları üzerinde yapılan bir çalışmada hemen hepsinde uyum sorunları ve depresyon saptanmıştır.

Eş-bağımlılık ile birlikte ailedeki dominansın eş bağımlıya devredilmesi ve yeni bir sistemin oluşması sonucunda tedaviye eşleri de katmak önemli hale gelmektedir.

Çünkü bağımlının tek başına tedavisi, sistemin yürümesini sağlayan eşin yaşamında da bir değişiklik yaratacak ve eşin yeni duruma uyum sağlaması güçleşecektir.

Ayrıca bkz:

Onu tedaviye nasıl yönlendirirsiniz? Öğrenmek için tıklayın

Bırakmayı istemiyorsa ne yapabilirsiniz? Öğrenmek için tıklayın

Tekrar kullanmaya başladıysa ne yapabilirsiniz? Öğrenmek için tıklayın

Alkoliklerin çocukları neler yaşar? Öğrenmek için tıklayın

 

 

 
Bu site alkol sorunları, alkol bağımlılığı, alkoliklik ve alkolizm tedavisiyle ilgilidir
 
Alkol kullanımı fazlaya ne yapma
 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2009 Kültegin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim