alkol ve sorunları Ana Sayfa | İletişim  
      Bu site Doç. Dr. Kültegin Ögel tarafından hazırlanmıştır  
 
 
Alkolün azı karar, çoğu zarar mı? Alkolün sınırları...

Alkol yaygın olarak kullanılan bir maddedir. Ancak bazı kişiler alkolü fazla miktarda kullanabilir. Belirli bir düzeyin üstünde alkol kullanan kişilerde alkole bağlı bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Buna yüksek riskli alkol kullanımı diyoruz.

Bir bardak şarap 10-12 gr, sert içki 28 gr etanol içerir. Bir bardak içki kan alkol düzeyini 15-20 mg/dl artırır.

Alkol kullanımının miktarını belirtmek için standart içki tanımını kullanıyoruz. Çeşitli içki türleri için standart içki miktarları aşağıda gösterilmiştir.

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, bir küçük kutu biranın içerdiği alkol miktarı, bir tek rakı, cin ya da viskiye ve bir kadeh şaraba eşittir. Bunların tümü “bir standart içki” olarak adlandırılmaktadır. Bir standart içkide 8-13 gram (ortalama 10 gram) alkol vardır.

Yukarıda da belirtildiği gibi belirli miktarların üstünde alkol kullanıldığı taktirde, kişi alkolün yarattığı bedensel ve ruhsal zararları yaşamaya başlayacaktır. Bu noktada alkolün hangi miktardan daha fazla kullanılmaması gerektiği sorusunun yanıtını bilmek gerekir.

bir standart içki

Sınır erkekler için haftada 21 standart içki, kadınlar için haftada 14 standart içkidir

Burada verilen sınırların anlamı şudur: Eğer kişi bu sınırların üstünde alkol kullanmaya başlarsa bedensel ve ruhsal açıdan zararlar görmeye başlayabilir. Ancak bu varsayım, daha düşük dozlarda kişinin herhangi bir zarar görmeyeceği, ya da daha yüksek dozlarda zararın kaçınılmaz olduğu anlamına gelmez.

Aşağıdaki tabloda kullanılan alkol miktarına göre risk düzeyi verilmiştir. Tablodaki değerler, haftada beş kez kullanım içindir. 

RİSK

ERKEK

KADIN

Düşük

Günde 4 standart içkiye kadar

Günde 2 standart içkiye kadar

Orta (zararlı)

Günde 4 standart içkiden fazla

Günde 2 standart içkiden fazla

Yüksek (tehlikeli)

Günde 6 standart içkiden fazla

Günde 4 standart içkiden fazla

 

 

 

 

Eğer bu sınırların üstünde içiyorsanız, o zaman sorunlu veya riskli alkol kullanımından söz edebiliriz. Böyle bir durumda alkolü kontrol etmeyi öğrenmeniz gerekmektedir. alkolü kontrol etmeyi öğrenmek için kontrollü alkol kullanımı adı verilen yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Ancak bunun bir uzman tarafından yapılması uygundur. 

Alkol kullanımının sorun haline geldiğinin bir diğer göstergesi ise, alkolü durdurmakta zorluktur. Bir iki kadeh içme amacıyla oturup, ardından alkol kullanımınız devam ediyorsa, yani planladığınızdan daha fazla içiyorsanız, bu da önemli bir sorunun göstergesidir.

Bağımlılık zor bir hastalık! Alkolizm bir çöküş! Ama bağımlı olmadan önce yapabileceğiniz çok şey var…

 

Ayrıca bkz:

Bağımlılık, sosyal içicilik, riskli alkol kullanımı, alkolizm, alkoliklik, dipsomani gibi kavramlar için tıklayın

Alkol kullanımınızın bir sorun olup olmadığını bir test ile anlamak için tıklayın

 
 
Bu site alkol sorunları, alkol bağımlılığı, alkoliklik ve alkolizm tedavisiyle ilgilidir
 
Alkol kullanımı fazlaya ne yapma
 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2009 Kültegin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim