alkol ve sorunları Ana Sayfa | İletişim  
      Bu site Doç. Dr. Kültegin Ögel tarafından hazırlanmıştır  
 
 
Alkol kullanımıyla ilgili kavramlar

Bu kavramlar hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki bilgileri okuyun… 

·         Bağımlılık ve bağımlılığın belirtileri

·         Sosyal içicilik-akşamcılık

·         Riskli alkol kullanımı

·         Dipsomani

·         Alkolik veya alkolizm

DİPSOMANİ

“Epsilon alkolizm” adı da verilir. Ataklar halinde ve kompulsif, aşırı miktarlarda alkol alma halidir. Günlerce, aylarca hiç alkol almadan duran kişi, bir anda içmeye başlar ve bu belirli bir döne sürer.

Kompulsif bir şekilde başlar ve kontrol edilmesi mümkün olmayan bir alkol alma sürecidir. Günlerce bazen aylarca çok yüksek miktarlarda alkol alınır. İçme atağı, hastanın komaya girmesi ile de sonlanabilir.

Atak öncesinde bir sıkıntı veya depresyon dönemi vardır. Daha sonra başlayan içme isteği kompulsif özelliktedir ve hasta bir süre bu dürtüsünü kontrol etmeye çalışır ve direnir. Atak sırasında alkol alımı genelde gün boyudur. Kişi alkol almaya hiç ara vermeyebilir. Atakların önlenmesi genelde güçtür. Hastaneye yatırmak yararlı olabilir.

SOSYAL İÇİCİLİK - AKŞAMCILIK

Günümüzde sosyal içicilik diye bir tanım kabul edilmemektedir. Çünkü akşamcılar veya sosyal içiciler, alkolle ilgili bir problem yaşamıyor olabilecekleri gibi alkolü riskli kullanıyor veya bağımlı olabilirler. Yani bir sosyal içici de veya akşamcı da bağımlı olabilir.

Bu nedenle kişinin alkolü riskli kullanıp kullanmadığı veya bağımlı olup olmadığını araştırmak gerekir alkolizm sosyal içicilikle bile gerçekleşebilir.

ALKOLİK

Günümüzde alkolik diye bir tanım kabul edilmemektedir. Geçmişte kullanılan alkolik terimi günümüzde kullandığımız “şiddetli bağımlılık” tanımına uymaktadır. Alkolizm de bu duruma verilen isimdir.

Ancak kişinin hafif veya şiddetli derecede bağımlı olması, durumu değiştirmemektedir. Bağımlılık gelişti mi, her biçimde aynı sonuçları doğurur ve tedavide aynı kurallara uymak zorunludur.

BAĞIMLILIK

Bir sendrom olan bağımlılığın çeşitli ölçütleri vardır. Buna göre aşağıda yer alanlardan sadece üçü bağımlılık tanısı koymak için yeterlidir.

1.    Giderek alkol kullanımının artması (tolerans gelişmesi)

2.    Alkol kesildiğinde ya da azaltıldığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması

3.    Alkol kullanımını  denetlemek ya da bırakmak için yapılan ama boşa çıkan sürekli çabalar

4.    Alkolü almak, kullanmak ya da bırakmak için büyük zaman harcama

5.    Alkol kullanımı nedeni ile sosyal, mesleki ve kişisel etkinliklerin azalır ya da tamamen bırakılır

6.    Alkolün tasarlandığından daha uzun ve yüksek miktarlarda alınması

7.    Fiziksel ya da ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ya da artmasına rağmen alkol kullanımını sürdürmek

Yukarıdaki alkol bağımlılığı belirtilerinin açıklaması için tıklayın…

Alkol bağımlılığının özelliklerini anlamak için tıklayın…

RİSKLİ ALKOL KULLANIMI

Bağımlılığı riskli kullanımdan ayırmak gerekir. Riskli kullanım, madde kullanımının kişinin kendine, hayatına ve çevresine zarar vermesidir. Bunlar içinde çeşitli zararlar sayılabilir.  

Alkol kullanımına bağlı olarak kişi işine gitmez, okula devam etmez, işinde başarısızlıkların ortaya çıkar, ailesini ve çocuklarını ihmal eder ya da bedeninde fiziksel bozulmalar olur.

Alkol kullanımı nedeni ile tartışma, kavga gibi yineleyen kişilerarası ve toplumsal sorunlar, alkol etkisi ile gelişen davranış bozuklukları dolayısıyla yasal sorunlar ortaya çıkabilir.

Riskli kullanımı takiben bağımlılık ve alkolizm gelişebilir.

Ayrıca bkz:

Alkolün azı karar çoğu zarar mı? Alkolün sınırlarını öğrenmek için tıklayın

Alkol kullanımınızın bir sorun olup olmadığını bir test ile anlamak için tıklayın

 
 
Bu site alkol sorunları, alkol bağımlılığı, alkoliklik ve alkolizm tedavisiyle ilgilidir
 
Alkol kullanımı fazlaya ne yapma
 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2009 Kültegin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim