alkol ve sorunları Ana Sayfa | İletişim  
      Bu site Doç. Dr. Kültegin Ögel tarafından hazırlanmıştır  
 
 
Sorunları Kompleks Hale Getirmeyin, Çözmeyi Öğrenin

Sorun, kişinin başka kişilerle olan ilişkisi, içinde bulunduğu sosyal durum, başka kişilere hissettikleri ve kendi düşünce ve duygularıyla (bir kişinin bir duruma nasıl baktığı, kendisiyle ilgili düşünceleri ve gelecekle ilgili arzuları) oluşur.

Kişi sorunla baş etmek için alkol kullanmayı çıkış yolu olarak düşünebilir. Yaşanılan sorunlar sıklıkla alkol kullanımına yol açabilir.  Sorun çözme tekrar eskisi gibi kullanmayı başlamada önlemede önemli yer tutar.

Sorunlar, günlük yaşamın bir parçasıdır. İnsanlar çoğunlukla zor durumlarda kendi kendisiyle yüzleşmek durumunda kalır. Kişi bu durumla baş edecek etkili bir yöntem bulamadığı zaman sorun haline dönüşür.

Her insan sorun yaşayabilir. Bazı zamanlarda sorun, mesela bir yerde içmeyi istemek olur. Başka bir zaman ise bu sorun içmek olmaz, ama çabuk ve kolay bir şekilde çözüm bulmak üzere taşkın davranışa eğilim olabilir.

İyi bir çözüm bulunmadığında ise zaman içinde bu  sorun birikebilir. Bu baskı sonuçta içmeyi tetikler. İçmek en iyi çıkış yolu gibi görünebilir. Sorunların oluşu kolayca yeniden içmeye basamak oluşturabileceğinden etkili sorun çözme stratejilerini edinmek önemlidir.

Ayrıca bkz:

Alkole esir olmamanın diğer yöntemleri için tıklayın...

 
 
Bu site alkol sorunları, alkol bağımlılığı, alkoliklik ve alkolizm tedavisiyle ilgilidir
 
Alkol kullanımı fazlaya ne yapma
 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2009 Kültegin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim