alkol ve sorunları Ana Sayfa | İletişim  
      Bu site Doç. Dr. Kültegin Ögel tarafından hazırlanmıştır  
 
 
Güvenli Davranın

Hepimiz birbirimizle iletişime ihtiyaç duyarız ve iletişim kurarız. Örneğin hiçbir şey söylemezseniz bu iletişim yolu diğer kişilere bir mesajdır. Hepimiz kendi tercihlerimizi, sevdiğimiz şeyleri, sevmediğimiz şeyleri, fikirlerimizi, düşüncelerimizi, duygularımızı ortaya koyma hakkına sahibiz.

Güvenli davranış gösterme kişiyi geliştirici, duyarlı ve kendine saygılı olmasını, insancıl ilişki, diğer kişilere davranış ve ilişkide motive edici etki oluşturur.

Dört temel iletişim yolu vardır

  1. Agresif (saldırgan)

  2. Pasif

  3. Pasif-agresif

  4. Güvenli

Agresif davranış sergilendiğinde çevredekilerin uzaklaşmasına ve yavaş yavaş kişilerin kaybedilmesine yol açar. İlişkinin negatif etkilenmesiyle uzaklaşma başlar. Kişinin benlik saygısı da bu durumdan olumsuz yönde etkilenir.

Güvenli davranış kişinin benlik saygısının artmasını ve ilişkilerinde açık ve samimi olmasını sağlar. Duyguların içimizde birikmeden doğru bir yolla çıkış imkanını bulmasını sağlar. Örneğin eşinize eve geç geldiği için kızgınsınız.

- küsüp konuşmayarak odada bir kenara çekilip oturmayı seçmeniz pasif davranış, eve geldiğinde kızıp bağırıp çağırarak “sen nasıl geç kalırsın” demeniz agresif davranış, eşinize birşey söylemeyip çocuğunuza kızmanız pasif-agresif davranış ılımlı bir ses tonuyla “seni merak ettim ve geç geldiğin için ben kendimi gergin hissediyorum” demeniz güvenli davranış biçimidir.

İletişimin 3 tipinin özellikleri 

 

PASİF

AGRESİF

GÜVENLİ

Ses tonu

Düşük çekingen, ağlamaklı canlı olmayan

Yüksek ses, suçlayıcı, itham edici

Ilımlı, söylediği ile tutarlı

Kullandığı kelimeler

Dolaylı, üstü kapalı, “oldukça” veya “olabilir” kelimesini içeren cümleler

“sen” kelimesini içeren cümleler

“ben” kelimesini içeren cümleler

Gözler

Gözleri aşağıya bakan, kaçınan

Gözünü dikip veya gözlerini kısarak bakan

Saygılı, düz, iyi göz kontağı

Beden dili

Huzursuz, uzakta duran

Öne doğru, yakın duruş, elleri cepte

Dik ve sabit

Güvenli iletişim insanlar arası ilişkilerden çok iş ilişkilerinde yaygın, bunun nedeni daha çok insanın iş yaşantılarında kendi haklarını ve karşıdaki insanın haklarını daha iyi bilmesinden kaynaklanmaktadır.

Güvenli iletişim bir seçenektir. Her zaman güvenli iletişime girmemiz gerekmez. Eğer birisi her zaman açık olarak, dürüst olarak, direk olarak kendi düşüncelerini, hissettiklerini ve fikirlerini karşı tarafa iletirlerse diğer insanları çılgına çevirirler. Beklediğimiz sonuçlara göre pasif, agresif, güvenli davranacağımıza karar vermeliyiz.

Ayrıca bkz:

Alkole esir olmamanın diğer yöntemleri için tıklayın...

 
 
Bu site alkol sorunları, alkol bağımlılığı, alkoliklik ve alkolizm tedavisiyle ilgilidir
 
Alkol kullanımı fazlaya ne yapma
 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2009 Kültegin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim