alkol ve sorunları Ana Sayfa | İletişim  
      Bu site Doç. Dr. Kültegin Ögel tarafından hazırlanmıştır  
 
 
Alkolü bırakmak için aşılması gereken basamaklar neler?

Alkol bağımlılığının/alkolizmin tedavisi oldukça güç ve zahmetli bir iştir. Tedavi uzun bir süreç olduğu için, bu süreç içinde çeşitli aşamaların sırayla geçilmesi gerekir. Bu aşamalar şöyle özetlenebilir:

1.    Detoksifikasyon (arındırma)

2.    Erken iyileşme dönemi

3.    Gelişim dönemi

Detoksifikasyon (arındırma)

Detoksifikasyon tıbbi bir dönemdir. Alkol bırakıldıktan sonra ortaya çıkan kesilme belirtilerinin kaldırılmasını hedefler. Kesilme belirtilerinin şiddeti kişiden kişiye de değişebilir.

Beden alkol kullanımı sırasında bir denge kurar. Alkol bırakıldıktan sonra yeni bir denge oluşturmaya çalışır. İşte bu dönemde önemli bedensel sorunlar yaşanabilir. Bu bedensel belirtileri gidermek için tıbbi müdahaleler gerekir.

Detoksifikasyon süreci tek başına tedavi değildir. Detoksifikasyon aşamasını takiben terapi ve rehabilitasyon sürecinin başlaması, iyilik sürecini uzatacaktır.

Erken iyileşme dönemi

Alkolün bırakıldığı dönemdir. Bu dönemde kişinin kazanması gerekenler şunlardır:

  • Bedensel düzelmenin sağlanması

  • Aile ve çevre ilişkilerinin düzenlenmesi

  • Alkol kullanım nedenlerinin ve tekrar başlama risklerinin belirlenmesi

  • Relaps önleme yöntemlerini öğrenmesi (Tekrar kullanmaya başlamayı önleme)

Gelişim dönemi

Tedavinin en önemli ve gerekli aşamasıdır. Yeni bir hayat oluşturmayı hedefler. Bu dönemde kazanılması gerekenler şunlardır:

  • Bağımlılığın getirdiği davranış kalıplarının yıkılıp yerlerine yeni davranış biçimlerinin yerleşmesi

  • Diğer insanlar ile yeni ilişki biçimlerinin kurulması

  • Tekrar kullanmayı önleyecek kişisel becerileri kazanmak (hayır deme yetisi, iletişim becerileri, duygularını ifade edebilme becerisi, yeni srun çözme yöntemleri vb)

  • Kişinin kendini tanıması, anlaması ve kendini değerlendirme yetisini kazanması

  • Hayatı yapılandırma

Ayrıca bkz:

Alkolü kesince neler olabilir? Öğrenmek için tıklayın...

Bırakmanın temel ilkeleri neler? Öğrenmek için tıklayın...

Alkolü bırakmada kullanılan ilaçlar. Öğrenmek için tıklayın...

Bırakma konusunda sık sorulan sorulara yanıtlar. Öğrenmek için tıklayın...

 
 
Bu site alkol sorunları, alkol bağımlılığı, alkoliklik ve alkolizm tedavisiyle ilgilidir
 
Alkol kullanımı fazlaya ne yapma
 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2009 Kültegin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim